Search
Close this search box.

Dags att prata om

Här har vi har samlat information för barn och vuxna om våld mot barn, sexuella övergrepp mot barn och barn till skilda föräldrar. Barn har rätt att få information och de vill ofta prata med en vuxen som de känner. 

Ofta pratar man om sexuella övergrepp som något som händer andra, såna som man inte känner. Den här sidan handlar om vad sexuella övergrepp mot barn är och vart du kan vända dig om du själv eller någon i din närhet är utsatt. Det finns information för barn, unga och vuxna och yrkesverksamma.

Ingen får göra barn illa. Men det finns vuxna och barn som gör det ändå. Våld kan vara fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försummelse, misshandel eller utnyttjande. Den här sidan beskriver vad våld mot barn är och vart du kan vända dig om du själv eller någon i din närhet är utsatt.

Familjer kan se ut på många olika sätt. En del barn har föräldrar som bor ihop, andra har föräldrar som bor på två håll. Den här sidan handlar om hur det är när föräldrar inte bor ihop, till exempel hur det kan kännas när familjen förändras eller om föräldrar bråkar. Den innehåller också information om lagar och rättigheter som gäller för barns vars föräldrar inte bor ihop.