Sök
Stäng denna sökruta.

Dags att prata om skilda föräldrar - för vuxna

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit fram ett materialet som är tänkt att vara ett stöd för alla mammor och pappor som har ett barn med föräldrar på två håll. Kanske har man tidigare varit gift eller sambos men valt att gå skilda vägar, kanske har man aldrig levt ihop. Föräldrar är man ändå till ett gemensamt barn och kommer att vara det livet ut. Det innebär ett gemensamt ansvar för att barnet får omvårdnad, trygghet och en bra uppväxt. Texten kan också vara ett stöd för vuxna som inte är biologiska föräldrar men som lever med och ansvarar för barn som bonusmammor eller bonuspappor.

Föräldrar och andra vuxna har berättat att de saknar information om vad som är viktigt att tänka på och känna till när man separerat och har barn. Till er har vi tagit fram det här materialet. Här kommer ett smakprov.

Råd som barn har till föräldrar som ska eller har flyttat isär

  • ”Att föräldrarna inte ska prata illa om varandra när eller så att barnen hör.”
  • ”Att skolpersonalen lyssnar, förstår och ger en egen tid när man mår dåligt.”
  • ”…Viktigt att kolla av med alla, inte ta för givet att ett av syskonen mår bra, bara för att de inte visar något. Visa att man bryr sig och finns där.”
  • ”Föräldrar ska inte bråka inför barnen, de blir ledsna”
  • ”De ska inte prata illa om den andre föräldern inför barnen”
  • ”Lyssna på barnen. Barnens situation skiljer sig från de vuxnas”
  • ”Föräldrarna säger kanske att de helt enkelt inte är kära längre, men när man är liten förstår man kanske inte. Jag tänkte till exempel att ’Det kan inte vara så enkelt, det måste finnas en anledning’.”
Barn med skilda föräldrar

 Här kan du läsa mer om hur det är att vara förälder när man inte bor tillsammans med den andra föräldern. Här finns information om vad barn och vuxna brukar må bra av, vad som menas med vårdnad, boende och umgänge och saker vuxna kan tänka på för att barnen ska trivas när livet går vidare i den separerade familjen. Vi har också med avsnitt om vad samhället kan bidra med om olika svårigheter skulle uppstå.

Utgiven 10 januari, 2017

Stiftelsen Allmänna Barnhuset uppmärksammar att barn kan fara illa när föräldrar är i svår konflikt med varandra under längre tid. Ett projekt som stiftelsen drev i samarbete med fem kommuner var inriktat på att utveckla tidigt och samordnat stöd till familjer i samband med separation. Projektens slutredovisning kan laddas ner från Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida.

Utgiven 10 april, 2018

Att fundera över

Läs mer på

Umo – ”Stöd om du har problem i familjen”, en lista med olika organisationer där du kan prata med vuxna om du har problem i familjen

Umo – ”Skilda föräldrar”, mer information om hur det kan vara när föräldrar flyttar isär.

Koll på Soc – Förklaring av svåra ord som ”vårdnadshavare”, ”boende” och ”umgänge”

Hedersförtryck.se – drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.
1177 Vårdguiden – tryggt om din hälsa och vård. Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård.

Män.se – Är du separerad pappa? Fram till och med 2025 finns ett projekt som föreningen MÄN driver som syftar till att ge stöd till pappor i separation. Stödet är ofta möjligt att delta på distans.

Samarbeteefterskilsmässa.se – Många kommuner erbjuder föräldrar stöd genom det digitala verktyget SES, Samarbete efter skilsmässa. På hemsidan kan du ta del av verktyget och se om din kommun är ansluten.