Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn - för yrkesverksam

Information i skolan

De barn och unga vi mött är eniga om att skolan borde informera barn om sexuella övergrepp. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit fram en handledning till skolans personal.

Flera barn har goda erfarenheter av att skolan tar upp sexuella övergrepp i samband med nyheter. Det är ett tillfälle att kunna diskutera och att informera om sådant som inte media tar upp. Det finns många ämnen och lektioner där man kan ta upp sexuella övergrepp.

Se filmen I skolan

Tips från barn om när man kan ta upp övergrepp i skolan

  • I samband med nyheter.
  • I samhällskunskapen när man läser om lag och rätt.
  • I svenskan. Läsa böcker om sexuella övergrepp, och diskutera, skriva recension eller en debattartikel.
  • När man läser språk kan man läsa en text eller se en film om temat.
  • I sex och samlevnadsundervisning.

Ibland är det tydligt för barnen att det inte är så lätt för vuxna att prata om sexuella övergrepp. Då blir det lätt svårt och pinsamt för dem också att prata. Ett råd från barn är att vuxna i skolan lär sig mer själva, så att de kan lära eleverna.

Eftersom sexuella övergrepp är så vanligt måste vuxna alltid räkna med att det finns elever i klassen som varit utsatta, även om skolan inte känner till det. Några av de barn vi träffat med egna erfarenheter av övergrepp berättar att lärare pratat om sexuella övergrepp i deras skolor. Det tycker de är bra, men de vill gärna veta om det i förväg så att de kan förbereda sig, och välja om de vill vara med.

Läs mer på nedan hemsidor

Tjejjourer – Här kan du chatta, hitta din närmaste tjejjour och information om sex, relationer och hälsa. Roks tjejjour vänder sig främst till alla som identifierar sig som tjej, i åldrarna 818. Unizons jour är för alla unga.    

Killfrågor – på killfragor kan du chatta på måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar och söndagar mellan klockan 19 och 21.
Bris – På Bris webbplats kan du under 18 ringa, maila eller chatta om du behöver prata med någon. Du behöver inte berätta vem du är när du kontaktar Bris och samtal till Bris syns inte på telefonräkningen.
UMO – UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.
RFSL ungdom – RFSL Ungdom är ett ungdomsförbund som jobbar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

Safeselfie – Safeselfie.se är en sajt som handlar om sexuella bilder och filmer på internet. Vad händer när något sprids utom kontroll? När något inte känns bra?