Sök
Stäng denna sökruta.

Yrkesverksam

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn - för yrkesverksam

Information i skolan

De barn och unga vi mött är eniga om att skolan borde informera barn om sexuella övergrepp. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit fram en handledning till skolans personal.

Flera barn har goda erfarenheter av att skolan tar upp sexuella övergrepp i samband med nyheter. Det är ett tillfälle att kunna diskutera och att informera om sådant som inte media tar upp. Det finns många ämnen och lektioner där man kan ta upp sexuella övergrepp.

Se filmen I skolan

Tips från barn om när man kan ta upp övergrepp i skolan

  • I samband med nyheter.
  • I samhällskunskapen när man läser om lag och rätt.
  • I svenskan. Läsa böcker om sexuella övergrepp, och diskutera, skriva recension eller en debattartikel.
  • När man läser språk kan man läsa en text eller se en film om temat.
  • I sex och samlevnadsundervisning.

Ibland är det tydligt för barnen att det inte är så lätt för vuxna att prata om sexuella övergrepp. Då blir det lätt svårt och pinsamt för dem också att prata. Ett råd från barn är att vuxna i skolan lär sig mer själva, så att de kan lära eleverna.

Eftersom sexuella övergrepp är så vanligt måste vuxna alltid räkna med att det finns elever i klassen som varit utsatta, även om skolan inte känner till det. Några av de barn vi träffat med egna erfarenheter av övergrepp berättar att lärare pratat om sexuella övergrepp i deras skolor. Det tycker de är bra, men de vill gärna veta om det i förväg så att de kan förbereda sig, och välja om de vill vara med.