Sök
Stäng denna sökruta.

Dags att prata om skilda föräldrar - för yrkesverksamma

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har haft i uppdrag att pröva om ett samordnat tvärprofessionellt stöd kan bidra till att konflikter mellan föräldrar minskar och på så sätt minimera de skadeverkningarna konflikterna kan få för barnet och föräldrarna. I den här rapporten slutrapporteras utvecklingsarbetet. 

Utgiven 10 april, 2018

Detta kunskapsstöd togs fram som underlag riktat till de fem kommuner som ingick i Stiftelsen Allmänna Barnhusets projekt ”Samverkansteam – för barn och föräldrar i samband med separation”. Men kunskapsstödet kan också vara till hjälp för alla er som arbetar med familjer i separation. Redan under projektet upptäckte vi att vi hade mycket vi ville berätta om, därför spred vi kunskapsstödet medan projekt Samverkansteam fortfarande var igång.

Utgiven 17 oktober, 2016

Läs mer på

Umo – ”Stöd om du har problem i familjen”, en lista med olika organisationer där du kan prata med vuxna om du har problem i familjen

Umo – ”Skilda föräldrar”, mer information om hur det kan vara när föräldrar flyttar isär.

Koll på Soc – Förklaring av svåra ord som ”vårdnadshavare”, ”boende” och ”umgänge”

Hedersförtryck.se – drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.
1177 Vårdguiden – tryggt om din hälsa och vård. Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård.

Män.se – Är du separerad pappa? Fram till och med 2025 finns ett projekt som föreningen MÄN driver som syftar till att ge stöd till pappor i separation. Stödet är ofta möjligt att delta på distans.

Samarbeteefterskilsmässa.se – Många kommuner erbjuder föräldrar stöd genom det digitala verktyget SES, Samarbete efter skilsmässa. På hemsidan kan du ta del av verktyget och se om din kommun är ansluten.