Search
Close this search box.

زمان این است که در مورد تعرض جنسی در مقابل اطفال صحبت کرد

ما از اطفال در مورد اين كه آنها چگونه فهميده­اند که تعرض جنسى وجود دارد
،پرسيديم. همه کسانی كه ما با آنها صحبت كرديم، در اين مورد از طريق تلويزيون
.روزنامه­، كتاب، تماشای فلم و رسانه هاى اجتماعى شنيده و یا خوانده بودند

اگر شما به عنوان بزرگسال با اطفال و نوجوانان به طور آشکار در باره تعرض

.جنسی صحبت کنید، نشان می­دهید که صحبت کردن در این مورد عیبی ندارد

آنگاه براى اطفال و نوجوانان آسان­تر می­شود که در اين مورد بپرسند، و يا اگر
خود­شان در معرض تعرض جنسىى قرار بگیرند در مورد آن صحبت کنند. هر قدر

اطفال بيشتر در این مورد بدانند، به همان اندازه راحت­تر می­توانند از خود محافظت

کنند. آنگاه آنها همچنین می­توانند از اینکه دیگران را در معرض تعرض جنسى

.قرار دهند، احتراز کنند

تعرض جنسى چيست؟

تعرض جنسى می­تواند بسیاری از چیزهای مختلفى را در برگيرد. شما به اين شكل

.می¬تو انيد با طفل­تان صحبت کنید

مشوره اطفال در مورد اين كه چى را می­توان به اطفال کوچک آموزاند

اطفال كوچک نياز به اطلاعاتی دارند كه آنرا فهميده بتوانند و از آن استفاده كرده

بتوانند. نبايد موجب ترس و هراس آنها گرديد. اما چیزهایی وجود دارد كه

:بزرگسالان می­توانند به اطفال بياموزانند

!هر فرد حق تصمیم­گیری بر بدن خود را دارد .

هيچ شخص حق ندارد فرد ديگر را وادار به چیزی بسازد. شما همیشه می¬تو انید به

.کسی که می­خواهد شما را در آغوش بگیرد، ببوسد یا به بدنتان دست بزند، نه بگویید

! در بدن قسمت هاى محرم وجود دارد

آلت تناسلی مرد، آلت تناسلی زن، سُرين و دهن قسمت هاى محرم بدن است. براى

دختران بزرگتر و خانم­های بزرگسال سينه¬ها هم محرم هستند. قسمت هاى محرم بدن

.شرايط خاص دارند

 اطفال و بزرگسالانى وجود دارند كه دیگران را فريب می¬دهند و كارهاى احمقانه.

!انجام می¬دهند

اكثريت انسان ها مهربان هستند، ولى نه همه. هم اطفال و هم بزرگسالان می تو انند

.دیگران را فريب ­دهند، و كار هاى احمقانه انجام دهند

! اسرار خوب و بد وجود دارد.

اسراری كه باعث خوشحالى شما می ­شود، می تو انيد براى خود نگه داريد! اسراری

که شما را غمگین و عصبانی می کند یا می تر ساند، خوب است که براى ديگران

  .بازگو کنید

!من می خو اهم كه برايم بگویيد.

!اگر كسى با شما نامهربان است هميشه به من بگویيد

!اگر طفلى و يا بزرگسالى به قسمت هاى محرم بدن تان دست ميزند، شما هميشه به من بگویيد

. اگر کسی به شما بگوید که شما نمی تو انید تعریف کنید، اشتباه می کند

مشوره اطفال و نوجوانان در مورد آنچه بزرگسالان به اطفال بزرگتر در مورد

:تعرض جنسى می تو انند بگويند

.اطفال زيادى مورد تعرض قرار می ­گيرند و تعدادى جرئت گفتن به كسى را ندارند.

!هر فرد حق تصمیم­گیری بر بدن خود را دارد.

,شما همیشه می تو انید به کسی که می خو اهد شما را در آغوش بگیرد.
ببوسد یا به

.بدنتان دست بزند، نه بگویید 

.شما تصمیم می گیرید که چه برايتان مناسب است، نه ديگران.

.بزرگسالان حق ندارند كه با اطفال زير سن پانزده سال رابطه جنسى/سکس داشته باشند.

.سکس زمانى درست است كه هر دو طرف خواسته باشند. مجبور کردن فردی به اين عمل اشتباه است و جرم به شمار می ­رود.

. شما حق دارید نه بگویید، حتی اگر با هم یک رابطه عاطفی دارید یا قبلاً با هم سکس داشته­اید.

.هیچ فردی حق ندارد از شما عکس برهنه بگیرد یا آنها را پخش کند.

هیچ فردی حق ندارد که از شما سکس را با پول، اجناس یا خدمات بخرد. اين.

.عمل جرم به شمار می ­رود

.اطفالی که این اطلاعات را از والدين خود بدست مى ­آورند، به آن ارزش قايل می ­شوند

اگر طفل در مورد تعرض جنسى تعریف می­ كند

والدين و بزرگسالان معمولاً می ­خواهند كه اطفال اگر در معرض تعرض جنسى و يا

مشکلات دیگر قرار گرفته باشند، به آنها در این مورد تعریف کنند. ما مشوره­هاى

-آن اطفال و نوجوانان را که ملاقات کرده­ایم، در ارتباط به اينكه بزرگسالان چه می

-توانند بکنند اگر می­ خواهند كه اطفال به آنها احساس اعتماد كنند، جمع آورى كرده

­ايم. آنگاه براى اطفال آسان­تر می ­شود تا تعریف کنند، زمانی که آنها در معرض

.تعرض جنسى و يا مشکلات دیگر قرار بگیرند

!گوش بدهید.

! وقت بگذاريد. اطفال نياز دارند كه به شيوه خودشان تعریف كنند.

.سوال كنيدــ ولى نه بیش از حد.

 آرامش خود را حفظ كنيد.

.به طفل اعتماد کنید.

تعریف کردن قضیه برای کسی دیگر معمولاً باعث می ­شود که احساس خوبی به

اطفال بدهد. اين خود كمک بزرگى است كه شما به حرف های آنها گوش بدهید و

گفته¬های آنها را جدى بپنداريد. اما شايد لازم باشد كه شما براى بهتر شدن دوباره

حالت طفل از ديگران كمک بگیرید، و برای جلوگیری از تعرض آنچه را که اتفاق

.افتاده است راپور بدهید. امكان گرفتن كمک وجود دارد
اگر شما متوجه شدید كه تعرض جنسی در حال وقوع است، یا طفلی در معرض
!خطر عاجل قرار دارد: به شماره ۱۱۲ زنگ بزنید

اگر می خواهید جرمی را به پوليس راپور بدهید: به ۱۱۴۱۴ زنگ بزنید یا یک
!افسر پولیس را پیدا کنید
:اگر شما مشکوک هستید كه طفلى مورد آزار و اذيت قرار می گيرد
!تماس بگیرید Socialtjänsten با

اگر شما نياز به كمک در مورد راپور دادن هستید: تقاضاى كمک از شخصى كه با
!اطفال كار می كند، کنید و يا با بزرگسالى كه به او اعتماد داريد صحبت کنید
شما می توانید که تعرض جنسی علیه اطفال در خارج از کشور را به پولیس سویدنی
راپور بدهید. والدین و دیگر بزرگسالان شاید نیاز به صحبت با کسی در مورد
واکنش ها، احساسات و افکاری که تعرض جنسی علیه اطفال بیدار می کند، داشته
,باشند. در زیر لینک ها با اطلاعات بیشتر و کمک برای شمایی که بزرگسال هستید،
وجود دارد. اطلاعات به لسان سویدنی است. اگر شما به عنوان بزرگسال با اطفال و
نوجوانان به طور آشکار در باره تعرض جنسی صحبت کنید، به آنها نشان می دهید
.که صحبت کردن در این مورد عیبی ندارد

English:

https://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/Sexuella%20%C3%B6vergrepp/respectmybody.pdf

Arabic:

https://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi- gor/Sexuella%20%C3%B6vergrepp/respect_my_body_arabic.pdf

https://www.brottsoffermyndigheten.se/material-och-publikationer?refid=2422#o-2422