Search
Close this search box.

Om jag som vuxen behöver prata

Föräldrar och andra vuxna kan också behöva prata med någon angående frågor om sexuella övergrepp mot barn. Vid akuta situationer eller om du misstänker att ett barn är utsatt för sexuella övergrepp – kontakta alltid socialtjänst eller polis!

Det går att ringa till socialtjänsten anonymt och rådfråga dem om barn som utsätts för sexuella övergrepp. Man kan också ringa ideella organisationer och ställa frågor som förälder.

Ställa frågor som förälder

 • Bris Vuxentelefon –
  om barn 077-150 50 50
 • Minds Föräldratelefon
  020- 85 20 00
 • ECPAT Vuxenstöd 
  Råd och stöd för alla viktiga vuxna i barns närhet när det handlar om barns sexuella utsatthet.
  Boka tid för rådgivning eller mejla. 
  ecpat.se/vuxenstod

Föräldrar till barn som varit eller misstänks ha varit utsatta för övergrepp behöver ofta stöd. Många gånger ger familj och vänner det bästa stödet, men ibland räcker det inte till. Att få träffa andra som har liknande erfarenheter upplevs ofta som positivt.


Socialtjänsten har ett ansvar för att ge stöd till brottsoffer och deras anhöriga och att förmedla kontakt med andra myndigheter och ideella organisationer.


Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) kan ge råd och stöd i föräldrarollen och i hur man bemöter sitt barn. Ofta kan barn och föräldrar erbjudas behandling tillsammans eller samtidigt.


Husläkaren kan remittera föräldrar som får starka krisreaktioner till samtalskontakt, till exempel hos kurator på vårdcentralen eller inom psykiatrin.


Föreningen Anhöriga till sexuellt utsatta barn (ATSUB) ger stöd till anhöriga och till personer som utsatts för sexuella övergrepp. · Brottsofferjourerna hjälper den som utsatts för brott, blivit vittne till brott, är anhörig eller närstående till någon som utsatts för brott. Du behöver inte ha polisanmält brottet för att ta kontakt.


Preventell – Den som är rädd för att begå övergrepp eller redan har gått över gränsen kan också få hjälp. Preventell är en nationell hjälplinje för dig som upplevt att du tappat kontrollen över din sexualitet, som känner oro för tankar eller handlingar eller är rädd att göra dig själv eller andra illa.

Telefon: 020-66 77 88.

Läs mer på nedan hemsidor

Bris – På Bris webbplats kan du under 18 ringa, maila eller chatta om du behöver prata med någon. Du behöver inte berätta vem du är när du kontaktar Bris och samtal till Bris syns inte på telefonräkningen.
Tjejjouren – Tjejjouren vänder sig främst till alla som identifierar sig som tjej, i åldrarna 12-20. Här får du hjälp att hitta din närmsta tjejjour och hittar information om sex, relationer och hälsa.
Killfrågor – på killfragor kan du chatta på måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar och söndagar mellan klockan 19 och 21.
UMO – UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.
RFSL ungdom – RFSL Ungdom är ett ungdomsförbund som jobbar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

DittECPAT – Här kan du få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. Ditt ECPAT kan också hjälpa dig ta ner nakenbilder som har spridits