Filmer för alla åldrar

Våld löser inget – Om våld mot barn i Sverige

Det är mitt liv – om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv

Ibland är livet orättvist - om våld mot barn med funktionsnedsättningar

Våld mot barn i uppfostringssyfte – om hot, våld och tvång som bestraffning

Under 18

När någon gjort dig illa

Till dig som är ung i Sverige: Det är mitt liv - Om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv.

När ett barn berättar att det utsatts för sexuella övergrepp eller fysiskt våld, är det viktigt att barnet får information om vilket stöd och hjälp som finns att få. Denna broschyr har tagits fram för att ge den informationen och riktar sig till barn och unga.

Trycksaker för vuxna och yrkesverksamma

Hur vanligt är det att vuxna utsätter barn för fysisk och psykisk misshandel? Hur vanligt är det att barn försummas? Hur vanligt är det med sexuella övergrepp? Hur mår de elever som utsätts och vilken hjälp har de fått?

Om sambandet mellan barnmisshandel och att inte få välja sin framtida partner.

Lärarhandledning till filmen Det är mitt liv

Handledningen är tänkt att underlätta arbetet med att informera om hedersrelaterat våld och förtryck i klassrummet.

Yrkesverksamma

Om konsekvenser av svåra upplevelser i barndomen

När ett barn berättar att det utsatts för sexuella övergrepp eller fysiskt våld, är det viktigt att barnet får information om vilket stöd och hjälp som finns att få. Tre broschyrer har tagits fram för att ge den informationen: Två av dem riktar sig till barn respektive unga och den tredje är riktad till föräldrar.

När misstanke framkommer om att ett barn far illa har alla som arbetar med barn en lagstadgad plikt att anmäla sin oro till de sociala myndigheterna.