För anmäler övergrepp!

Barn är oftast beroende av att vuxna uppmärksammar att de är utsatta för övergrepp och slår larm. Trots att många som arbetar med barn har anmälningsplikt är det få som anmäler.

Vetskap eller misstanke om att ett barn är utsatt för sexuella övergrepp är alltid ett skäl att anmäla. Samtidigt vet vi att professionella alltför ofta låter bli att anmäla. Det är ett stort svek mot de barn som är beroende av att vuxna slår larm. Ibland tror yrkesverksamma också att de måste vara säkra, eller ha bevis för att anmäla. Så är de inte, det är polis och socialtjänsten som har till uppgift att utreda vad som hänt och vad barnet behöver för stöd och skydd.

Anmäla ett brott

  • Om du upptäcker övergrepp som pågår eller om barn är i akut fara: Ring 112!
  • Vill du anmäla ett brott till polisen: Ring 114 14 eller sök upp en polisstation!
  • Om du misstänker att ett barn far illa: Kontakta socialtjänsten!

Orsakerna till att yrkesverksamma bryter mot lagen och inte anmäler kan vara många. Okunskap, osäkerhet, rädsla eller helt enkelt föreställningen att någon annan ska anmäla kan ligga bakom.

Barn anmäler sällan själva till polis eller socialtjänst. De är ofta beroende av de vuxna som finns nära dem i vardagen. Rådet man ger barn är ofta att berätta för en vuxen man litar på. Det kan vara en lärare, en fritidsledare, en idrottsledare, en kurator, en läkare… Får man ett sådant förtroende måste det förvaltas

När du misstänker att ett barn är utsatt för övergrepp av någon närstående ska du inte berätta för föräldrarna att du gjort en anmälan. Du ska anmäla direkt så att den som är misstänkt inte kan hota eller tysta barnet eller på annat sätt försvåra utredningen.

Läs mer på nedan hemsidor

Tjejjourer – Här kan du chatta, hitta din närmaste tjejjour och information om sex, relationer och hälsa. Roks tjejjour vänder sig främst till alla som identifierar sig som tjej, i åldrarna 818. Unizons jour är för alla unga.    

Killfrågor – på killfragor kan du chatta på måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar och söndagar mellan klockan 19 och 21.
Bris – På Bris webbplats kan du under 18 ringa, maila eller chatta om du behöver prata med någon. Du behöver inte berätta vem du är när du kontaktar Bris och samtal till Bris syns inte på telefonräkningen.
UMO – UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.
RFSL ungdom – RFSL Ungdom är ett ungdomsförbund som jobbar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

Safeselfie – Safeselfie.se är en sajt som handlar om sexuella bilder och filmer på internet. Vad händer när något sprids utom kontroll? När något inte känns bra?