Sök
Stäng denna sökruta.

Yrkesverksam

För anmäler övergrepp!

Barn är oftast beroende av att vuxna uppmärksammar att de är utsatta för övergrepp och slår larm. Trots att många som arbetar med barn har anmälningsplikt är det få som anmäler.

Vetskap eller misstanke om att ett barn är utsatt för sexuella övergrepp är alltid ett skäl att anmäla. Samtidigt vet vi att professionella alltför ofta låter bli att anmäla. Det är ett stort svek mot de barn som är beroende av att vuxna slår larm. Ibland tror yrkesverksamma också att de måste vara säkra, eller ha bevis för att anmäla. Så är de inte, det är polis och socialtjänsten som har till uppgift att utreda vad som hänt och vad barnet behöver för stöd och skydd.

Anmäla ett brott

  • Om du upptäcker övergrepp som pågår eller om barn är i akut fara: Ring 112!
  • Vill du anmäla ett brott till polisen: Ring 114 14 eller sök upp en polisstation!
  • Om du misstänker att ett barn far illa: Kontakta socialtjänsten!

Orsakerna till att yrkesverksamma bryter mot lagen och inte anmäler kan vara många. Okunskap, osäkerhet, rädsla eller helt enkelt föreställningen att någon annan ska anmäla kan ligga bakom.

Barn anmäler sällan själva till polis eller socialtjänst. De är ofta beroende av de vuxna som finns nära dem i vardagen. Rådet man ger barn är ofta att berätta för en vuxen man litar på. Det kan vara en lärare, en fritidsledare, en idrottsledare, en kurator, en läkare… Får man ett sådant förtroende måste det förvaltas

När du misstänker att ett barn är utsatt för övergrepp av någon närstående ska du inte berätta för föräldrarna att du gjort en anmälan. Du ska anmäla direkt så att den som är misstänkt inte kan hota eller tysta barnet eller på annat sätt försvåra utredningen.