Sök
Stäng denna sökruta.

Få hjälp

Det behöver ta slut. När någon gör barn illa måste det ta slut.

Vem kan hjälpa?

Mamma pappa, syskon kompisar eller någon annan som du tycker om vill ofta hjälpa. Någon som jobbar med att hjälpa barn och familjer kan också hjälpa till, till exempel skolkuratorn eller din lärare. Du kan också prata med socialtjänsten eller polisen.

Vill du prata med någon anonymt?

Det går att ställa frågor, ringa eller chatta anonymt om du inte vill prata med någon du känner:

Vill du anmäla ett brott?

  • Om du upptäcker övergrepp som pågår eller om barn är i akut fara:
    Ring 112!
  • Vill du anmäla ett brott till polisen: Ring 114 14 eller sök upp en polisstation!
  • Om du misstänker att ett barn far illa: Kontakta socialtjänsten!
Om du behöver hjälp med att anmäla eller behöver fråga något: Prata med en vuxen du litar på, till exempel i skolan, hemma eller på fritids.

Måste man anmäla?

Det är alltid bra att göra en anmälan om ett barn är utsatt för någon form av brott eller far illa till exempel om barnet är utsatt för våld, övergrepp eller försummelse. Men privatpersoner har ingen skyldighet att anmäla. Det betyder att de allra flesta inte måste göra en anmälan. Däremot finns det personer som i sitt jobb är skyldiga att anmäla enligt lagen.

De flesta som jobbar med barn och unga måste göra en orosanmälan till socialtjänsten om de misstänker eller får veta att ett barn far illa. Till exempel har lärare, rektorer, skolsköterskor, fritidsledare, läkare eller skolkuratorer så kallad anmälningsskyldighet eller anmälningsplikt. Men det finns de som jobbar med barn och unga som inte har någon anmälningsskyldighet till exempel idrottsledare så som baskettränare, ridskolelärare, scoutledare eller fotbollscoacher. De kan göra en orosanmälan om de vill, men måste inte.

Var/till vem anmäler man?

En anmälan kan göras antingen till socialtjänsten i din kommun eller till polisen. Socialtjänsten kan du ringa eller besöka under kontorstid. Polisanmälan kan man göra på telefon eller på en polisstation i staden du bor. Ibland gör man polisanmälan på ett Barnahus.

Om ett barn är i akut fara ringer du 112 annars kan du anmäla ett brott till polisen genom att ringa 114 14 oavsett var i landet du bor.

Vad händer när man anmäler? Och efteråt?

När man anmäler ett brott till polisen kan det hända att man får besöka ett Barnahus.

Barnahus

På vissa platser i Sverige finns Barnahus, dit barn som misstänks vara utsatta för våld eller sexuella övergrepp tas emot. Här finns barnvänliga rum med polis, åklagare, läkare, socialtjänst och psykologer. Barnet slipper åka runt till massa olika ställen och berätta sin historia flera gånger. En del tar bara emot barn under femton år, andra tar emot alla under arton år.

Det kan vara tufft för barn att anmäla ett brott. Därför är de viktigt att barn som varit med om brott tas om hand lite extra! Därför är det viktigt för oss som jobbar här att dom barn som kommer till Barnahus ska få bra information om vad som händer och vad som kommer att hända efter att man varit här.

Om du som anmält är över 15

En del tonåringar som är över 15 år besöker inte ett Barnahus när de ska eller har anmält ett övergrepp.

Hur kan det då gå till om man inte är på ett Barnahus?

Även om man inte kommer till ett Barnahus är det ofta flera som jobbar med olika saker för att hjälpa dig. Polisen ska utreda om du utsatts för ett brott och om det i så fall går att bevisa och åtala den som gjort det. Socialtjänsten kanske ska se om du behöver stöd eller skydd. Kanske är någon från vården med för att se hur du mår och om du behöver behandling. De ska alla skynda på extra när det är barn som är utsatta och samråda så att de kan hjälpas åt och planera ihop. Du kan ha med dig någon som stöd. Det kan göra det lättare att förstå alla frågor och komma ihåg vad alla berättar.

Vem gör vad?

Polisen Socialtjänsten Åklagaren Läkare Barn- och ungdomspsykiatrin Polisen Polisens uppgift är att utreda brottet. Det finns

Läs mer »

Läs mer på nedan hemsidor

Bris – På Bris webbplats kan du under 18 ringa, maila eller chatta om du behöver prata med någon. Du behöver inte berätta vem du är när du kontaktar Bris och samtal till Bris syns inte på telefonräkningen.
Tjejjouren – Tjejjouren vänder sig främst till alla som identifierar sig som tjej, i åldrarna 12-20. Här får du hjälp att hitta din närmsta tjejjour och hittar information om sex, relationer och hälsa.
Killfrågor – på killfragor kan du chatta på måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar och söndagar mellan klockan 19 och 21.
UMO – UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.
RFSL ungdom – RFSL Ungdom är ett ungdomsförbund som jobbar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

DittECPAT – Här kan du få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. Ditt ECPAT kan också hjälpa dig ta ner nakenbilder som har spridits

Få hjälp

Det behöver ta slut. När någon gör barn illa måste det ta slut. Vem kan hjälpa? Mamma pappa, syskon kompisar

Läs mer »

Våga prata

Sexuella övergrepp mot barn är vanliga. I en vanlig gymnasieklass finns det antagligen både killar och tjejer som varit utsatta.

Läs mer »