Sök
Stäng denna sökruta.

Vad är ett sexuellt övergrepp?

Ett sexuellt övergrepp är att göra något sexuellt mot någons vilja. Det är förbjudet att tvinga någon till sex och att ha sex med någon som inte samtycker till det. Det är förbjudet att betala för sex. Det är också förbjudet för någon som är äldre att göra något sexuellt mot ett barn under femton år, och ibland också mot en tonåring under arton. Exempel på sexualbrott är våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt tvång och sexuellt ofredande.

 • Alla bestämmer över sin egen kropp – Ingen får tvinga någon annan. Man får alltid säga nej om någon vill kramas, pussas eller ta på en.
 • Många barn blir utsatta och en del vågar inte berätta för någon
 • Det är du som bestämmer vad som är okej, ingen annan
 • Äldre får inte ha sex med någon under femton år
 • Sex har man när bägge vill – det är fel och ett brott att tvinga någon annan
 • Du har rätt att säga nej till sex även om ni är tillsammans eller haft sex förut
 • Du behöver veta att den andra samtycker till att ni ska ha sex
 • Ingen får ta eller sprida sexbilder eller nakenbilder på barn!
 • Ingen får betala för sex med pengar, saker eller tjänster. Det är ett brott.

Var går gränsen för vad som är okej sex? När blir det ett övergrepp?

Ibland är det väldigt tydligt vad som är ett sexuellt övergrepp. Överfallsvåldtäkter, våldsamma övergrepp, små barn som blir utsatta av en vuxen… Men sexuella övergrepp är så mycket mer än så, och ibland kan det vara svårt att veta var gränsen går.  Ganska ofta är den som begår ett övergrepp själv under arton år.

Det kan fortfarande vara ett sexuellt övergrepp även om man är ihop med personen eller om man sagt ja vid ett tidigare tillfälle, eller tidigare vid samma tillfälle men ångrar sig under tiden. Man kan också säga ja till något sexuellt men nej till något annat som man inte vill göra.

Att tvinga någon till sex är aldrig okej!  För att veta vad som är okej räcker det inte att känna efter vad du själv vill och tycker känns bra. Du måste kolla vad andra vill och hur de uppfattar dig!

Grundregeln är att sex alltid ska vara något som bägge vill! Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp och rätt att slippa att se och höra talas om sex när de inte vill. Situationer när du riskerar att göra något olagligt och att skrämma eller göra andra illa är när du:

 

 • Tar på någon annans kropp utan lov
 • Pratar om sex eller på ett sexuellt sätt utan att kolla att det är okej
 • Visar dig naken, onanerar eller har sex så att andra ser utan lov
 • Gör något sexuellt mot någon som inte kan säga ja eller nej. Till exempel någon som sover, är full eller har en funktionsnedsättning
 • Använder makt för att få någon att känna att de måste ställa upp på sex
 • Försöker få sex genom att erbjuda pengar, tjänster, alkohol, droger eller presenter
 • Fotar eller filmar någon i ett sexuellt syfte utan lov, eller när den som fotas är under arton år
 • De som är äldre får aldrig ha sex med någon under femton år. Det är olagligt, även när den som är under femton år själv vill ha sex. Är du tillsammans med någon under femton år får ni vänta med att ha sex tills han eller hon är tillräckligt gammal.
 • Exakt var gränsen går är inte alltid lätt att veta.  Om du är osäker på om det är okej kan du fråga! Eller låta bli!

Olika sexualbrott

Barn under femton år skyddas extra av lagen.  De som är äldre får aldrig ha sex med någon under femton år. Det är olagligt, även när den som är under femton år själv vill ha sex.


Våldtäkt – ett av de allvarligaste sexualbrotten. Våldtäkt är att genomföra samlag eller en annan  sexuell handling som kan jämföras med samlag med någon som inte deltar frivilligt. Den som utsätts för våld eller hot anses aldrig delta frivilligt. Att utnyttja någon som sover, är medvetslös, full eller påverkad av annan drog, psykiskt störd, sjuk eller på annat sätt är i en särskilt utsatt situation är också våldtäkt.
En våldtäkt kan gå till på olika sätt. Det kan vara slidsamlag, anala samlag eller munsex. Om en kille för in sin snopp i en tjejs snippa när hon inte vill är det våldtäkt. Det är också våldtäkt att föra in sin snopp i någon annans mun eller stjärt, eller att föra in fingrar eller föremål i snippan eller stjärten när den personen inte samtycker. Straffet för våldtäkt är 2-6 års fängelse. Straffet för grov våldtäkt mot barn är 5-10 års fängelse.

Oaktsam våldtäktatt ha samlag med en person som inte deltar frivilligt och att man varit grovt oaktsam att ta reda på att den inte vill. Straffet är fängelse i högst 4 år.


Våldtäkt mot barn – att ha samlag med ett barn under 15 år. Att ha samlag med någon mellan 15 och 18 år är våldtäkt mot barn om gärningsmannen ”fostrar” tonåringen (till exempel en förälder, en styvförälder eller en familjehemsförälder). Det kan också vara en annan sexuell handling som kan jämföras med samlag.
Man behöver inte använda våld eller hot för att dömas för våldtäkt mot barn, man kan dömas även om barnet tog initiativet eller inte sa i från. Tanken bakom lagen är att barn inte kan samtycka till sex.
Straffet för våldtäkt mot barn är 2-6 års fängelse. Straffet för grov våldtäkt mot barn är 5-10 års fängelse.

Sexuellt utnyttjande av barn – samlag eller jämförbara handlingar med barn under 15 eller någon mellan 15 och 18 som man fostrar, men där brottet av olika skäl bedöms som mindre grovt. Medför fängelse högst 4 år.  


Sexuellt övergrepp – att genomföra sexuella handlingar men som inte kan jämföras med samlag med någon som inte deltar frivilligt.. Är handlingen allvarligt kränkande är det en våldtäkt.
Straffet för sexuellt övergrepp är fängelse i högst 2 år. Är handlingen allvarligt kränkande kan det vara grovt sexuellt övergrepp. Då är straffet fängelse i 6 månader till sex 6 år.

Sexuellt övergrepp mot barn sexuella handlingar men som inte är jämförbara med samlag mot ett barn under 15 år eller någon mellan 15 och 18 år som man ”fostrar”, Straffet är fängelse i högst 2 år.  

Sexuella handlingar med barn under 15 som uppenbart deltar frivilligt behöver inte medföra straff om det är liten skillnad mellan de inblandade i ålder och utveckling.   

Utnyttjande av barn för sexuell posering – att utnyttja barn under 15 i sexuell posering. Gäller också någon mellan 15 och 18 om det är för att skada barnets hälsa och utveckling. Straffet är böter eller fängelse i högst två år och om det är grovt brott högst sex år.  


Sexuellt ofredande – att ta på ett barn under 15 år på ett sexuellt sätt, eller få barnet att medverka i någon form av handling med sexuellt innehåll, som inte är t.ex. sexuellt tvång eller våldtäkt. Att blotta sig för någon annan är också sexuellt ofredande.
Straffet för sexuellt ofredande är böter eller fängelse i högst två år.

Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfteatt föreslå eller stämma träff med barn under 15 för att begå något av sexualbrotten här ovanför. Straffet är böter eller fängelse i högst 2 år.  


Olagligt att köpa sexuella tjänster – Om någon köper sexuella tjänster av någon under arton år kallas det köp av sexuell handling av barn. Ersättningen kan vara pengar men också till exempel saker, alkohol eller droger. Det är inte olagligt att sälja sexuella tjänster. Straffet för köp av sexuell tjänst är böter eller fängelse i högst ett år. Straffet för köp av sexuell handling av barn är fängelse i högst fyra år.


Koppleri – är när någon till exempel  förmedlar kontakt mellan en sexsäljare och en sexköpare, eller tjänar pengar på att någon annan säljer sex. Straffet för koppleri är fängelse i högst fyra år. Vid grovt brott är straffet fängelse i lägst två år och högst tio år.


Människohandel – innebär som regel att människor, ofta kvinnor och barn, rekryteras och transporteras inom ett land eller mellan länder för att de senare ska utnyttjas på olika sätt, t.ex. för sexuella ändamål eller tvångsarbete. Människohandel kan beskrivas som den moderna formen av slavhandel. Straffet för människohandel är fängelse i lägst två och högst tio år.

Läs mer på nedan hemsidor

Bris – På Bris webbplats kan du under 18 ringa, maila eller chatta om du behöver prata med någon. Du behöver inte berätta vem du är när du kontaktar Bris och samtal till Bris syns inte på telefonräkningen.
Tjejjouren – Tjejjouren vänder sig främst till alla som identifierar sig som tjej, i åldrarna 12-20. Här får du hjälp att hitta din närmsta tjejjour och hittar information om sex, relationer och hälsa.
Killfrågor – på killfragor kan du chatta på måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar och söndagar mellan klockan 19 och 21.
UMO – UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.
RFSL ungdom – RFSL Ungdom är ett ungdomsförbund som jobbar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

DittECPAT – Här kan du få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. Ditt ECPAT kan också hjälpa dig ta ner nakenbilder som har spridits

Få hjälp

Det behöver ta slut. När någon gör barn illa måste det ta slut. Vem kan hjälpa? Mamma pappa, syskon kompisar

Läs mer »

Vem gör vad?

Polisen Socialtjänsten Åklagaren Läkare Barn- och ungdomspsykiatrin Polisen Polisens uppgift är att utreda brottet. Det finns särskilt utbildade poliser som utreder

Läs mer »

Våga prata

Sexuella övergrepp mot barn är vanliga. I en vanlig gymnasieklass finns det antagligen både killar och tjejer som varit utsatta.

Läs mer »