Search
Close this search box.

Category: Våld mot barn

Anmälan för yrkesverksamma

Hur ska du agera vid misstanke? Skyldighet att anmäla Enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§ är dessa skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i

Read More »

Tecken som ses hos föräldrar

Obs! När föräldrar upplevs vara undvikande eller motsägelsefulla kan det i själva verket bero på språksvårigheter eller kulturella skillnader. Använd tolk och rådgör med kulturkompetent

Read More »

Tecken på våld mot barn

Ett viktigt steg för att färre barn och ungdomar ska utsättas för misshandel, sexuella övergrepp och omsorgssvikt är att vi upptäcker de som är utsatta.

Read More »