Search
Close this search box.

Yrkesverksam

Fysiska tecken på misshandel

Barn får ofta småskador som rispor, skrubbsår och blåmärken på knän och underarmar. När du ser andra typer av skador, som du inte känner igen från barns normala aktivitet, ska du reagera direkt.

Barn bråkar

Här följer beskrivningar av de vanligaste skadorna som ses i samband med att barn utsätts för våld, övergrepp eller försummelse.


Blåmärken och ytliga hudskador som inte stämmer med normal aktivitet

Att bedöma hur ett blåmärke har uppstått kan vara svårt, även för experter. Barn får ofta blåmärken genom lek, idrott eller olyckor i det dagliga livet. Det som kan hjälpa oss att skilja mellan misshandel och andra orsaker är:

  • Blåmärkets utseende Blåmärken som uppstår vid normal aktivitet är oftast runda eller ovala och enskilda – även om det kan finnas flera på samma kroppsdel, till exempel underbenen, bildar de inget mönster. Om blåmärken är streckformade, ser ut som öglor eller bågar, eller bär andra tecken på mönster efter tillhyggen (skärp, ris, käpp, stekspade, flugsmälla) eller slag eller grepp med handen (handens kontur, greppmärken) ska misshandel misstänkas.
  • Var på kroppen blåmärket finns Särskilt misstänksamma på/bakom ytteröron, underlivet, stora hudområden som brukar vara välskyddade, till exempel buken, lårens insida och stjärten.
  • Barnets ålder Spädbarn får sällan blåmärken till skillnad från förskolebarn. Forskning har visat att mindre än en procent av barn 0-6 månader har blåmärken som uppkommit oavsiktligt. Den siffran stiger markant: 10% av barn 6-12 månader gamla, 40-50% av barn 12-24 månader gamla och 60-80% av barn 2-3 år gamla har blåmärken från lek och andra aktiviteter eller olyckor.
  • Förekomst av flera blåmärken som uppstått vid olika tidpunkter Att bestämma hur gammalt ett blåmärke är kan vara svårt även för experter. Utbredda blåmärken i tydligt olika läkningsfaser kan vara ett tecken på upprepat våld.
  • Andra skador som ses samtidigt Om det förekommer rivsår, brännskador, benbrott eller andra skador samtidigt utan tydlig förklaring stärks misstanken om misshandel.

Sårskador

Alla sårskador ska ha en tydlig förklaring som stämmer överens med hur skadan ser ut.


Brännskador

Brännskador som orsakats avsiktligt hos barn är främst av två typer:

  • Doppskador uppstår när kroppsdelar (oftast händer, fötter eller stjärten) doppas i eller hålls under het vätska, vanligtvis vatten. Det vanligaste är att barnet sätts ner i ett badkar med hett vatten som straff för att kissat eller bajsat på sig. Doppskador har en tydlig avgränsning mellan frisk hud och brännskadan och har en utbredning som liknar en handske, strumpa eller byxa.
  • Cigarett-brännmärken är oftast helt runda brännskador 8-10 mm i diameter som uppstår när en brinnande cigarett trycks medvetet mot huden. De kan finnas var som helst på kroppen. Färska skador upp till någon vecka gamla har oftast en sårskorpa (viktigt att skilja från svinkoppor). Läkta skador blir ofta runda ärr.

Skador på tänder, läppar, läppband

Forcerad matning med nappflaska kan ge skador på läppar och läppband. Dragning i läpparna kan ge liknande skador. Slag och sparkar kan ge skador på tänder, läppar, läppband, och även tungan och tungbandet.


Bitmärken

Bitmärken ser ut som bågformade rader av streckformade blåmärken eller sår, ofta med mer diffusa blåmärken innanför och/eller runt om bettskadan.


Ovilja eller oförmåga att använda en kroppsdel (arm, finger, ben, fot)

När ett barn undviker eller inte kan röra någon kroppsdel beror det ofta på smärta. Hos spädbarn kan det vara det enda tecknet på misshandel. Smärtan kan bero på benbrott, stukningar eller muskelskada, men kan även bero på sjukdomar till exempel barnreumatism eller en ledinfektion. Barnet behöver bli undersökt av en läkare snarast. Om du misstänker att barnet far illa ska du kontakta socialtjänsten. I annat fall ska föräldrarna kontaktas.


Blåmärken hos spädbarn som inte börjat förflytta sig själv

Forskningsstudier har visat att spädbarn som inte förflyttar sig själva mycket sällan får blåmärken. Alla skador hos små spädbarn är därför alarmerande.


Skallskador/hjärnskador hos spädbarn

Spädbarn som utsätts för kraftig skakning, dunkning mot ett underlag eller en kombination av båda riskerar att få blödningar innanför skallbenet, skador på hjärnan och blödningar i ögonbotten. Barnet kan bli medvetslöst, få kramper och sluta andas. Ofta får barnet även benbrott på revben, armar, lår och underben till följd av skadandet. Risken är stor för bestående hjärnskador eller dödlig utgång. Anledningen till att spädbarn skakas är oftast att föräldern blir frustrerad och tappar kontrollen när barnet skriker. Förebyggande information till föräldrar om sätt att hantera när barnet skriker och att aldrig skaka sitt spädbarn är därför viktig.

Beställ eller ladda ner skriften "Våga se, Våga agera" från Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Dags att prata om våld mot barn

Texterna på sidan om våld mot barn för yrkesverksamma är framtagna av barnläkarna Steven Lucas och Gabriel Otterman, på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.