Sök
Stäng denna sökruta.

Yrkesverksam

Fysiska symtom och tecken på att ett barn mår dåligt

När barn mår dåligt psykiskt tar det sig ofta uttryck i fysiska symtom. De är inte specifika, men tillsammans med beteendeavvikelser har dessa och andra ”psykosomatiska” symtom ibland sin grund i att barnet far illa.

Huvudvärk, buksmärtor eller andra symtom som är återkommande

Långvarig stress hos barn i skolålder uppger är ofta kopplad till upplevelser av smärta någonstans i kroppen. Magont och huvudvärk är de vanligaste symtomen, men även värk i rygg, leder, muskler, ögon och hals kan vara tecken på missförhållanden. Det är förstås viktigt att barn med sådana symtom får bli undersökt av en läkare. Tillsammans med andra tecken kan smärtsymtom bidra till att misstanke väcks om att barnet far illa.

Dålig viktökning eller viktnedgång

Barnets ätande kan vara en känslig indikator på att barnet mår dåligt. Dålig aptit kan ses hos barn som upplever stress. Viktnedgång utan tydlig anledning (nyligen genomgången magsjuka eller annan infektion, glutenintolerans som är under utredning), särskilt hos förskolebarn, är därför ett alarmerande tecken. När ett barn inte ökar i vikt som förväntat, särskilt om barnet dessutom visar andra tecken på missförhållanden, är det viktigt att vara lyhörd och agera.

Kraftig viktökning

Även omåttligt ätande kan vara ett tecken på att ett barn lever under stress.

Tecken på självskada

Alla former av självskada är allvarliga tecken på att ett barn mår dåligt, och är i sig en anledning till kontakt med socialtjänsten. Självskada och självmordsförsök är också mycket vanligare hos barn som har varit utsatta för fysisk och psykisk misshandel och sexuella övergrepp. Det är viktigt att poängtera att självskada och självmordsbeteende också kan vara ett tecken på en allvarlig psykisk störning, till exempel depression, som kräver en akut bedömning hos barnpsykiater.

Beställ eller ladda ner skriften "Våga se, Våga agera" från Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Dags att prata om våld mot barn

Texterna på sidan om våld mot barn för yrkesverksamma är framtagna av barnläkarna Steven Lucas och Gabriel Otterman, på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.