Sök
Stäng denna sökruta.

Yrkesverksam

Fysiska och psykiska tecken på sexuella övergrepp

När misstanke framkommer om att ett barn far illa har alla som arbetar med barn en lagstadgad plikt att anmäla sin oro till de sociala myndigheterna. Misstankar om sexuella övergrepp ska föranleda en läkarundersökning, som anordnas genom socialtjänsten och polisen.

Återkommande smärta i halsen och svalget

Om ett barn utsätts för upprepade orala övergrepp kan hon eller han uppleva obehag eller smärta i svalget. Det kan även ses rodnad, blödningar eller blåmärken i gommen eller svalget.

Skador i underlivet eller ändtarmsöppningen

Endast ett fåtal barn som varit med om penetrerande sexuella övergrepp har skador som kan upptäckas i samband med en läkarundersökning av könsorganen och ändtarmsöppningen. Det beror att barn läker snabbt, att det ofta går lång tid mellan ett övergrepp och undersökningen, och att övergreppen oftast inte leder till synliga skador. Om du ser något eller barnet berättar något som gör att du misstänker att barnet har utsatts för ett sexuellt övergrepp måste socialtjänsten kontaktas omgående så att barnet kan bli undersökt av en läkare med särskild kompetens.

Greppmärken på lår eller skinkor

Flera ovala blåmärken som ligger i en rad kan vara tecken på ett hårt grepp. I samband med sexuella övergrepp ses ibland greppmärken på låren, särskilt på insidan, eller på skinkorna.

Infektioner i underlivet

Sexuellt överförbara infektioner i underlivet hos barn före puberteten är mycket ovanliga, men tyder starkt på övergrepp. Symtomen som ses är framförallt smärta i underlivet, särskilt när barnet kissar, och flytning från urinröret. Andra typer av infektioner och tillstånd är vanligare som orsak till sådana symtom. Barnet kan behöva bli undersökt av en läkare. Om du misstänker att barnet far illa ska du kontakta socialtjänsten. I annat fall ska föräldrarna kontaktas.

Graviditet, särskilt hos barn under 15 år

Det händer att flickor så unga som 11-12 år blir gravida till följd av sexuella övergrepp. Ju yngre barnet är desto större är risken att graviditeten beror just på övergrepp. Men även hos äldre tonåringar kan graviditet vara ett tecken på utsatthet. Genom att våga ställa frågor om omständigheterna kring när en ungdom blev gravid kan eventuella övergrepp uppdagas.

Beställ eller ladda ner skriften "Våga se, Våga agera" från Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Dags att prata om våld mot barn

Texterna på sidan om våld mot barn för yrkesverksamma är framtagna av barnläkarna Steven Lucas och Gabriel Otterman, på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.