Sök
Stäng denna sökruta.

Yrkesverksam

Fysiska tecken på försummelse/ omsorgssvikt

När föräldrar inte har förmåga att ta hand om sitt barn kan det ta olika uttryck. Barn som lever i omsorgssvikt har ofta ett avvikande beteende, men kan även visa kroppsliga tecken på försummelse. Alla tecken på att ett barn försummas är allvarliga, en anmälan till socialtjänsten ska alltid övervägas.

Bristande hygien

Barnet är smutsigt, luktar illa, har ofta smutsiga kläder. Spädbarn och småbarn i blöjor som inte byts tillräckligt ofta.

Opassande klädsel för årstiden

För tunna kläder under kalla årstider, inga regnkläder när det regnar, vinterstövlar på sommaren, barnet kommer barfota. Om klädseln gör att barnet är obekvämt, skäms, riskerar att få skador eller hindras från att delta i sina normala aktiviteter är det anmärkningsvärt.

Kommer hungriga till förskola/skola

Om barn upprepade gånger visar att de är hungriga när de kommer hemifrån eller säger att de inte har fått något att äta är det alarmerande, särskilt om andra tecken på finns på omsorgssvikt.

Växer inte som förväntat eller viktnedgång

Dålig tillväxt eller viktnedgång kan bero på för lite näringsintag eller på sjukdom. Om barnet får i sig för lite näring kan det bero på att barnet matas fel, inte får tillräckligt med mat hemma, eller äter för lite av andra anledningar.

Dålig tandstatus

Utbredd karies (hål i tänderna) är ovanligt hos barn med normal munhygien, och kan vara ett känsligt tecken på omsorgssvikt. Om du ser att ett barn har problem med tänderna eller tandköttet som föräldrarna trots påpekande inte har åtgärdat är det viktigt att överväga kontakt med socialtjänsten.

Medicinska behov som inte blivit tillgodosedda

Barn har rätt till en god hälsa. Om barn inte får vård eller behandling när de är sjuka, har kroniska besvär eller blivit skadade är det alarmerande. De vanligaste tecken som ses vid omsorgssvikt är dåligt behandlad astma eller eksem, hudinfektioner som svinkoppor som inte behandlas, eller att barn kommer till skola eller förskola trots feber eller andra tydliga sjukdomssymtom.

Beställ eller ladda ner skriften "Våga se, Våga agera" från Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Dags att prata om våld mot barn

Texterna på sidan om våld mot barn för yrkesverksamma är framtagna av barnläkarna Steven Lucas och Gabriel Otterman, på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.