Search
Close this search box.

Under 18

Lagar & rättigheter

Ett barn är en person som är under 18 år. Alla barn har rättigheter. För barn som har föräldrar som ska eller har flyttat isär finns det vissa lagar och rättigheter som är extra viktiga.

Här kan du läsa mer om:

Svensk lag

I alla länder finns det lagar som bestämmer vad man får göra, vad man inte får göra och hur saker ska bestämmas. Lagar som handlar om vilket ansvar föräldrar har för sina barn står skrivna i något som kallas Föräldrabalken. I Föräldrabalken står det bestämt att alla barn ska vara trygga och tas om hand.

Du får träffa dina föräldrar!

Lagen säger att barn rätt till båda sina föräldrar. Det betyder att barn ska få träffa sin mamma eller pappa även om barnen inte bor med dem. Om barn far illa av att träffa en förälder, till exempel för att föräldern inte klarar av att ta hand om barnet eller slåss och är farlig kan det vara ett undantag. Då kan det vara bäst för barnet att inte träffa den föräldern till dess att barnet inte längre riskerar att fara illa om de träffas. 

Vuxna måste lyssna på dig!

Det är vuxna som bestämmer om hur det ska gå till om de flyttar isär. Men för att de kunna bestämma på ett bra sätt måste de lyssna till vad barnen tänker och vill. Först och främst måste de informera barn så att de förstår vad som kommer att hända. Sedan behöver de fråga barnet om de har någon åsikt, En del barn har många idéer om hur de vill att det ska bli när föräldrarna flyttar isär. Andra barn vet inte alls vad som är det bästa, och då behöver de inte tycka någonting.

När de vuxna har lyssnat på vad barnet har att säga så ska de ta hänsyn till det, och ju äldre och mognare barnet blir desto mer behöver de väga in vad barnet vill. Det är ju stor skillnad om barnet är tre år eller sjutton!

Men till slut är det ändå de vuxna som bestämmer! Det gäller både om det är föräldrarna som bestämmer och om det är en domstol som bestämmer.

När föräldrar inte kan komma överens

Ibland tycker föräldrar som inte bor ihop väldigt olika om vem av dem som ska vara vårdnadshavare och bestämma, eller hur mycket barnet ska bo hos vardera föräldern. Då kan de få hjälp av vuxna som arbetar på något som heter familjerätten att komma överens.

Om de inte alls kan komma överens kan de vända sig till en domstol. Då blir det domstolen som bestämmer om vem som ska vara vårdnadshavare och hur mycket barnet ska bo hos vardera föräldern.

Domstolen måste lyssna på vad barnet vill och ska bestämma det som blir bäst för barnet. Men barn brukar inte få träffa de vuxna i domstolen. Istället får barn prata med vuxna som arbetar på familjerätten. Familjerätten pratar också med föräldrarna. Sedan berättar de för domstolen vad alla har sagt och lämnar ett förslag på hur de tycker att domstolen ska bestämma.

Det är inte säkert att domstolen bestämmer precis som barnet vill. När domstolen bestämt sig måste föräldrarna rätta sig efter det, även om de inte håller med.

Ibland tycker barn inte att det som föräldrar eller domstolen har bestämt är bra. Om det är något du vill ändra på så finns det saker du kan göra. 

 • Berätta för dina föräldrar vad det är som inte känns bra.
 • Om du har ett förslag på hur det kan bli bättre, berätta om det!
 • Om du inte kan eller vågar prata med dina föräldrar eller om de inte lyssnar. Prata med andra vuxna som du litar på!

Vad betyder barnets bästa?

När föräldrar flyttar isär säger lagen att föräldrarna måste tänka på barnets bästa. Det är svårt att säga exakt vad barnets bästa är för det är olika för olika barn. Till exempel kan det vara bäst för ett barn att bara bo hos sin mamma men för ett annat barn kan det vara bäst att bo lite grann hos båda föräldrarna. Ett bra sätt för vuxna att förstå vad som är bäst för ett barn är att dem frågar barnet om dess åsikter.

Var ska man bo?

När vuxna ska bestämma var barn ska bo efter att de flyttat isär måste de tänka på barnets bästa. Det kan vara båda föräldrarna som bestämmer var barnet ska bo eller så kan domstolen bestämma det.

Rättigheter

Man kan säga att en rättighet är en extra viktig regel. Det finns rättigheter för många olika saker. Här kan du läsa mer om rättigheter som rör skilsmässor och separationer.

Vad är Barnkonventionen?

Barnkonventionen är en överenskommelse som FN har skrivit och nästan alla länder i världen sagt att de ska följa. I Barnkonventionen finns olika artiklar som beskriver vad barn har rätt till, det vill säga saker som vuxna måste göra för att barn ska få en så bra uppväxt som möjligt.

Artiklar som är extra viktiga för barn som har föräldrar som ska eller har flyttat isär:

 • Artikel 3 säger att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Det betyder att vuxna alltid ska tänka på att barn mår bra i allt de bestämmer.
 • Artikel 7, 9 och 18 säger att alla barn har rätt till sina föräldrar. Det betyder att barn har rätt att träffa sina föräldrar även om de inte bor ihop.
 • Artikel 12 säger att alla barn har rätt att bli lyssnade på. Det betyder att barn har rätt att säga vad de tycker och få sin åsikt respekterad. Till exempel ska vuxna fråga barn om deras åsikt när föräldrarna flyttar isär. Men det är okej att inte veta vad man tycker.
 • Artikel 17 säger att alla barn har rätt till information. Det betyder att barn till exempel har rätt att veta vilka regler som gäller när föräldrar flyttar isär och vilken hjälp det finns att få om de skulle behöva stöd.
 • Artikel 19 säger att alla barn har rätt till skydd mot hot och våld. Det betyder att inget barn får bli slaget, hotad eller fara illa! Vuxna måste skydda barn mot hot och våld. Om du varit med om hot eller våld kan du läsa mer hur du kan få hjälp på dagsattprataom.se/våld och kollpasoc.se

Vad är Europakonventionen om utövandet av barns rättigheter?

Europakonventionen om utövandet av barns rättigheter är en överenskommelse med ett långt och krångligt namn. Den innehåller rättigheter som länder i Europa har bestämt. I den finns rättigheter som barn ska ha.

Artiklar som är extra viktiga för barn som har föräldrar som ska eller har flyttat isär:

 • Artikel 3 säger att barn har rätt att få information och att säga vad de tycker i domstolen. Det betyder att barn har rätt att veta vad som händer när deras föräldrar flyttar isär och att de har rätt att säga vad de tycker om det.
 • Artikel 6 säger att polis, åklagare och domstol ska lyssna på och bry sig om barns åsikter.

Så här kan det vara

Malte blir jättearg när hans föräldrar berättar att de ska skiljas och sälja lägenheten. ”Men jag då? Jag har inte bestämt att jag vill skiljas och flytta!”, skriker han. Mamma och pappa förklarar att just när det gäller att skiljas är det bara de vuxna som bestämmer. Barn får absolut säga hur de vill ha det, men de bestämmer inte. Men de vill gärna höra vad Malte tänker om hur de ska göra nu när han ska få två hem, ett hos pappa och ett hos mamma.

Vad är Rättighetsstadgan

Rättighetsstadgan är skapad av EU och innehåller olika mänskliga rättigheter, vissa av dem gäller bara för barn.

Artikel 24 är extra viktig för barn som har föräldrar som ska eller har flyttat isär. Den handlar om barns rättigheter och där står det att:

 1. Barn har rätt att må bra och att någon tar hand om dem. Vuxna ska lyssna på och bry sig om barns åsikter.
 2. Barnets bästa komma i främsta rummet. Det betyder att vuxna alltid ska tänka på att barn ska må bra i allt de bestämmer.
 3. Barn har rätt att lära känna sina föräldrar och träffa dem regelbundet – ”Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.”

Bris – ”Vårdnad boende och umgänge”, mer information om barns rättigheter när föräldrar inte bor ihop

Unicef – Kort version av barnkonventionen.

Läs mer på

Umo – ”Stöd om du har problem i familjen”, en lista med olika organisationer där du kan prata med vuxna om du har problem i familjen

Umo – ”Skilda föräldrar”, mer information om hur det kan vara när föräldrar flyttar isär.

Koll på Soc – Förklaring av svåra ord som ”vårdnadshavare”, ”boende” och ”umgänge”

Hedersförtryck.se – drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.
1177 Vårdguiden – tryggt om din hälsa och vård. Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård.

Män.se – Är du separerad pappa? Fram till och med 2025 finns ett projekt som föreningen MÄN driver som syftar till att ge stöd till pappor i separation. Stödet är ofta möjligt att delta på distans.

Samarbeteefterskilsmässa.se – Många kommuner erbjuder föräldrar stöd genom det digitala verktyget SES, Samarbete efter skilsmässa. På hemsidan kan du ta del av verktyget och se om din kommun är ansluten.