Sök
Stäng denna sökruta.

Under 18

Vem kan man prata med?

Ofta hjälper det att prata med någon annan om jobbiga saker. Även om det kanske inte går att ändra på det som är jobbigt eller gör en ledsen, kan det räcka långt att dela med sig av sina tankar till någon annan.

Barnen som vi har pratat med har berättat att de tycker att det har varit bra att prata med släktingar, kompisars föräldrar, tränare eller lärare om hur det varit för dem när föräldrarna flyttat isär. De har också berättat att det ofta känts bra att prata med någon om hur det är när föräldrar är osams.

I skolan kan man prata med kuratorer och skolsköterskan, de finns där för att alla barn ska må bra.

Rättighet

I FN:s Barnkonventions artikel 12 står det att barn har rätt till information. Det betyder att barn har rätt att få saker förklarade för sig tills de förstår. Till exempel har barn rätt att få information om beslut som handlar om dem, till exempel vad som händer när föräldrar flyttar isär. De har också rätt att säga vad de tycker om besluten och att låta bli att dela med sig av vad de tycker och känner.

Så här kan det vara

Bill blev ledsen när hans föräldrar skiljde sig. Först berättade han inte för någon alls. Men en dag i skolmatsalen började de andra vid bordet prata om att ha föräldrar som inte bor ihop. Både Liv och Yasmin hade skilda föräldrar. Då berättade Bill också.


Liv var väldigt besviken på sin mamma när hon träffade en ny och skilde sig. När hon pratade med mamma började de bara gräla och när hon pratade med pappa blev han ledsen. Men de ordnade så att hon fick prata med skolkuratorn. Det var skönt att få berätta för en vuxen som inte var inblandad och som inte hade så mycket egna känslor. Efter ett tag förlät Liv sin mamma. Det blev rätt bra både hos mamma och hennes nya sambo och hos pappa.


Pontus har ADHD och har ofta haft det besvärligt i skolan. Det blir bråk och stök, och han har fått byta klass flera gånger. Innan mamma och pappa skiljde sig hörde han dem gräla om skolan många gånger. Mamma tog ofta ledigt från jobbet för att gå på möten och vara med i skolan, och hon var arg för att pappa inte gjorde lika mycket. Pontus känner att det kanske är hans fel att de skiljde sig. Om han hade fungerat bättre i skolan kanske de hade fortsatt att vara gifta.

Läs mer på

Umo – ”Stöd om du har problem i familjen”, en lista med olika organisationer där du kan prata med vuxna om du har problem i familjen

Umo – ”Skilda föräldrar”, mer information om hur det kan vara när föräldrar flyttar isär.

Koll på Soc – Förklaring av svåra ord som ”vårdnadshavare”, ”boende” och ”umgänge”

Hedersförtryck.se – drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.
1177 Vårdguiden – tryggt om din hälsa och vård. Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård.